Tema: Eksamen

30.05.23
Eksamenstiden står for døren, og Favrskovbibliotekerne ønsker alle ved det grønne bord held og lykke!

Modvirk eksamensangst

Fagbog: Her får vi en bedre forståelse for, hvorfor vi reagerer som vi gør i udfordrende situationer, og vi får redskaber til at styre reaktionerne, så de bliver mere hensigtsmæssige. Bogen er todelt med først en teoretisk del om hjernens tilblivelse og opbygning, derefter en mere praktisk del om, hvordan teorien kan bruges i dagligdagen. Her er der en række øvelser til at tage kontrol over sig selv i pressede situationer, alt koblet til dagligdags eksempler. Bogens force er i det hele taget dens letforståelige og samtidig underholdende sprogbrug med farverige metaforer, der gør læsningen til en fornøjelse. Værktøjerne er enkle og velbeskrevne, og illustrationerne øger forståelsen.

Husk hjernen, så du ikke taber hovedet! Af Johny Gammelgaard

Spis rigtigt

Fagbog: Studerende ved gymnasier og universiteter får i denne bog gode råd til en kostsammensætning, der optimerer præstationen og modvirker stress. Bogen er delt op i fire trin: Trin 1 går ud på at opbygge et stærkt fundament. Trin 2 handler om at optimere sin energibalance ved at udskifte nogle madvarer med andre, dyrke motion og undgå de fem faldgruber; alkohol, sukker, koffein, overspisning og sult. Trin 3 handler om at kunne præstere, når det gælder, og trin 4 handler om at geare ned efter eksamen, men stadig holde fast i den sunde kost. Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, men kan anvendes som en inspirerende opslagsbog, der kan hjælpe den studerende med at takle den stressede eksamenstid.

Eksamenspower. Af Martin Kreutzer

Gør det godt i gymnasiet

Fagbog: Forfatteren gik ud af gymnasiet med højeste karakter i alle fag, og i denne bog guider han sine læsere til så vidt muligt at opnå det samme. Trin for trin viser den vejen frem mod gode karakterer – og jeg beklager, der findes ingen mirakelkur! Første del kredser om de tre emner: motivation, planlægning og den studerendes indstilling. Anden del præsenterer forskellige metoder til at få 12 i alle fag. Omdrejningspunktet for hele bogen er, at man som studerende skal gribe sin fremtid og gå målrettet efter at nå sine mål. Bogen lægger ikke skjul på, at der ingen nemme veje er, men at det kræver hårdt, struktureret og fokuseret arbejde.

12 i alle fag. Af Raman Mehrzad

Tags