Selvbetjent bibliotek

på Favrskov Bibliotekerne

Read about Open Libraries in english here .

Hvad er et selvbetjent bibliotek?

I det selvbetjente bibliotek er der ikke personale til stede, og brugerne lukker sig selv ind på biblioteket. Alle Favrskov Bibliotekerne har også en åbningstid, hvor der er personale til stede.

Hvordan får jeg adgang?

For at få adgang til det selvbetjente bibliotek skal du registreres som selvbetjent låner. Du kan blive registeret hos personalet i den bemandede åbningstid.

Du får adgang til det selvbetjente bibliotek ved at registrere dit sundhedskort eller dit lånerkort ved kortlæseren i vindfanget og herefter indtaste din pinkode. Du kan også vælge at indtaste dit cpr-nummer og din pinkode.

Alle, der låser sig ind i det selvbetjente bibliotek bliver registreret med oplysninger om navn og cpr-nummer.
Der er videoovervågning af indgangen og inde i bibliotekslokalerne, dels af hensyn til brugernes tryghed, dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. i den selvbetjente åbningstid. Videooptagelserne bliver behandlet efter gældende lov.
Døren vil være låst, når du opholder dig på biblioteket i selvbetjent åbningstid.
Ophold her sker på eget ansvar.

Børn og unge under 18 år skal have forældreunderskrift.

NB: Hvis du tager andre med dig ind, sker det på dit ansvar.

Sådan klarer du dig selv
Du kan benytte alle bibliotekets faciliteter, f.eks. låne og aflevere materialer, afhente bestilte materialer, læse aviser og tidsskrifter og benytte pc’erne og internet.

Print og kopiering
Print og kopiering er mod betaling. Se vejledning ved PC/printeren

Aflevering
Når du afleverer dine materialer på selvbetjeningsautomaten, er det vigtigt, at du følger instrukserne på skærmen. Du vil få besked om enten at lægge
materialerne på afleveringshylderne eller i den sorte boks ved siden af selvbetjeningsautomaten.
Tjek din kvittering for at sikre dig, at alt er afleveret rigtigt.

Lån
Når du låner på selvbetjeningsautomaten, skal du tjekke din kvittering for at sikre at materialet er lånt ud til dig.

Afhentning af bestilte materialer
Hvis du har fået besked om, at der står et reserveret materiale klar til afhentning, har du samtidig fået oplyst et afhentningsnummer. Alle materialer, der er klar til afhentning, står i nummerorden på reolen med reserverede materialer.
Når du har fundet dit materiale, skal du huske at låne det på automaten.

Gebyrer
Hvis du har gebyrer, vil de automatisk blive overført til senere betaling. Du kan betale via din lånerprofil på favrskovbib.dk.

Har du brug for hjælp?
Har du brug for hjælp i den selvbetjente åbningstid, kan du ringe til Biblioteksvagten, der er bibliotekernes nationale online spørgetjeneste
Oplysninger om telefonnumre og åbningstider findes i infomappen. Her er der desuden telefonnumre, du kan ringe til ved bygningsmæssige problemer.
Telefonen kan også benyttes ved behov for alarmopkald til 112.

Biblioteket er dit og mit
Det åbne bibliotek bygger på et tillidsforhold mellem biblioteket og brugerne. Alle besøgende opfordres til at passe godt på biblioteket og holde god ro og orden. Husk, at biblioteket er vores fælles ejendom, som skal være til gavn og glæde for alle. Bemærk også, at hærværk anmeldes til politiet. Misbrug kan medføre udelukkelse.

Vinduer og døre
Vinduerne åbner og lukker automatisk. Af sikkerhedshensyn må vinduer og døre (udover hoveddøren) ikke åbnes manuelt.

Forlad biblioteket inden lukketid
Hvis du ikke forlader biblioteket, når det lukker, udløser det alarm og tilkald af vagtselskab. Hvis alarmen går i gang: forlad biblioteket.
Der vil være talevarsling inden lukketid.

Dagens aviser
Biblioteket tilstræber at lægge dagens aviser frem så tidligt på dagen som muligt. På dage uden personlig betjening vil aviserne så vidt muligt blive lagt frem ved hjælp af en frivillig.

Begrænset adgang ved arrangementer
Biblioteket forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til bibliotekerne i Ulstrup og Hadsten i den selvbetjente åbningstid, når der afholdes arrangementer. Dette vil blive annonceret ved opslag på døren. Er du bruger af Hadsten Bibliotek, kan du desuden tilmelde dig en sms-service så du bliver varslet ved lukkedage. Send en sms til 1276 924 med teksten tilmeld hadbib lukkedag.