Kulturhusene i Favrskov Kommune

Kulturhusene i Favrskov Kommune tilbyder oplevelser, aktiviteter og inspiration

*** Kulturhusene inkl. lokalebooking er åbne. Der er krav om brug af mundbind/visir for alle over 12 år og fremvisning af coronapas til arrangementer for alle gæster over 15 år. ***

Favrskov har tre kulturhuse og et bibliotek med kulturhusfunktion. Kulturhusene ligger i Hadsten, Hammel og Hinnerup og har lokaler, der kan rumme fra 10 til godt 500 personer. De største lokaler findes i Hammel og Hadsten. Ulstrup Bibliotek har i samarbejde med Ulstrup Skole kulturhusfunktion og kan også stille lokaler til rådighed.
Alle huse er  fleksible og til rådighed for en bred vifte af aktiviteter; fra kulturelle og folkeoplysende til sportslige. Kulturhusene er også oplagte valg, hvis du vil afholde møder, kurser eller messer og udstillinger.

Alle kan leje eller låne lokaler, såvel private og virksomheder som foreninger og institutioner. I Hadsten og Hammel, hvor caféerne er bortforpagtet, er der mulighed for at holde private fester.

Der er trådløst netværk i alle huse. Der er selvfølgelig også mulighed for at bruge mikrofoner, projektor, lærred, whiteboards, flipovers og så videre. Professionelle PA-anlæg stilles til rådighed til større arrangementer.

Kulturhusene i Hinnerup, Hammel og Hadsten er handicapvenlige og kørestolsegnede. Der er teleslynge i de største sale.

Oversigt:
Billetsalg og reservation til arrangementer
Booking af lokaler
Priser & lokaleleje
Private fester
Mad & Drikke
Er du selv arrangør?
Vær aktiv i dit kulturhus
Vision for kulturhusene

Billetsalg og reservation til arrangementer
Billetter til arrangementer kan købes på bibliotekerne i Favrskov Kommune. Til de fleste af arrangementerne er det også muligt selv at printe billetter ud hjemmefra, det foregår via Favrskovbib.dk. 

Bemærk: Købte billetter refunderes ikke.

Gruppebilletter
Der er 25% i rabat hvis du køber mere end 10 billetter til det samme arrangement.

Ungdomsbilletter
Til arrangementer som i forsalg koster mere end 50 kr. og mindre end 200 kr. gives en rabat på 25 kr., og til arrangementer som koster mere end 200 kr. er der en rabat på 50 kr. til unge under 22. Gruppe- og ungdomsrabat kan ikke kombineres.

Gratis ledsagerordning
Handicappede kan medtage en ledsager gratis til arrangementer i Favrskovs biblioteker og kulturhuse. Ordningen gælder kun til bibliotekernes og kulturhusenes egne arrangementer og omfatter handicappede, der er i besiddelse af ledsagerkort. Ledsagerbilletten kan ikke købes på nettet, men kun ved personligt fremmøde.

Booking af lokaler

Du har mulighed for at se, hvornår lokalerne i  InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus er ledige.

Se booking kalender for InSide i Hammel på dette link: https://book01.webbook.dk/favrskov/bookvisninginside/dagsoversigt.php

Se booking kalender for Sløjfen i Hadsten på dette link: https://book01.webbook.dk/favrskov/bookvisningsloejfen/dagsoversigt.php

Se booking kalender for Hinnerup Biliotek & Kulturhus på dette link: https://book01.webbook.dk/favrskov/bookvisning2/dagsoversigt.php 

Du kan vælge at sende en forespørgsel  ang. lån/leje ved at klikke på "Book" i kalenderen eller du kan kontakte bibliotekerne på mail eller telefon:
Sløjfen: sloejfen@favrskov.dk , tlf. 89 64 15 85
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus:  hinnerupskranke@favrskov.dk ,  tlf.: 89 64 14 55.
Kultur- & Sundhedscenter InSide: bookinginside@favrskov.dk eller ring på tlf. 89 64 15 06 

mandag til torsdag mellem kl. 9.00 og 11.00. Du kan altid indtale en besked på telefonsvareren, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.
Det er muligt at booke Ulstrup skoles lokaler/Samlingssalen  - kontakt Ulstrup Skole på tlf. 8964 2800 i tidsrummet 8.30-14.00.

Priser & lokaleleje
Priser og betingelser afhænger af brugergruppe, formål og lokalestørrelse.  Folkeoplysende foreninger låner som hovedregel lokalerne gratis. Andre foreninger: se hhv.  InSide, Sløjfen, Hinnerup og Ulstrup. Du kan altid ringe eller maile til det enkelte sted og få svar på dine spørgsmål.
Se lokaletakster - klik her.


Lokalerne  lejes ud pr. time. Taksterne varierer fra hverdage til weekend.
Lokalerne lånes med standardopstilling, og skal efter endt brug fremstå pænt ryddet og i samme opstilling. Ønskes der hjælp af servicemedarbejder til opstilling, nedtagning eller andre opgaver kan servicetimer tilkøbes efter aftale.

Private fester
Du er velkommen til at holde dit private fest i InSide og Sløjfen, men du skal være opmærksom på, at de to kulturhuse har caféforpagtere, som har eneret på al servering i de to huse. Så både mad og drikke skal bestilles hos de to forpagtere.
Få tilbud på menuer i Café InSide på tlf.: 8964 1512 og i Café Sløjfen på tlf.61 79 89 71
I Hinnerup Bibliotek & Kulturhus kan der ikke afholdes private arrangementer.

Mad & drikke
Gæster i InSide eller Sløjfen kan bestille forplejning ved de to kulturhuses caféer, som står for al servering i husene. Det er ikke tilladt selv at medbringe mad og drikke. Caféerne tilbyder både morgenmad, frokost, kaffe/kage og aftenmenu efter forudbestilling, ligesom der er mulighed for at afholde private selskaber eller bestille mad ud af huset. Der er daglig åbningstid i de to caféer. Se mere om Café InSide og Café Sløjfen.

I Hinnerup Bibliotek & Kulturhus er det muligt at købe kaffe, te øl og vand efter gældende priser. Det er ikke tilladt at medbringe disse ting selv. Øvrig forplejning må gerne medtages. Der er også mulighed for købe forplejning og service til kurser og møder via Madboden I/S. Timeprisen er kr. 250,- og henvendelse angående servicering foregår via biblioteket på 89 64 14 55 eller hinnerupskranke@favrskov.dk

I Ulstrup er det ikke muligt at købe mad og drikke, men man er velkommen til selv at medbringe.

Er du selv arrangør?
Alle kan leje sig ind i kulturhusene og afholde koncerter, messer, foredrag, børnearrangementer eller lignende. Kulturhusene bakker gerne initiativer op, så henvend dig endelig, hvis du har en god idé. Arrangører kan ansøge Kulturelt Samvirke om støtte til arrangementer.

Vær aktiv i dit kulturhus - og kom til brugermøder
Favrskovs kulturhuse har diverse bruger- og hjælpegrupper. Man kan være aktiv i en udstillingsgruppe og få indflydelse på, hvad der skal vises af spændende kunst i husene. Der er mulighed for at deltage i en arrangementsgruppe, eller man kan i Sløjfen blive aktiv i bestyrelsen som brugervalgt repræsentant eller som Sløjfeven.

Sløjfevennerne hjælper gratis til i forbindelse med Sløjfens egne arrangementer – det være sig opstilling og nedtagning af borde, stole og scene, billetsalg eller andre praktiske opgaver. Hver gang, du deltager, belønnes du med en fribillet til at af Sløjfens egne arrangementer. Og du inviteres til en Sløjfevenne-frokost en gang om året.

Er du interesseret i at deltage i kulturhusenes arbejde, kan henvendelse ske til de enkelte huse:
Hadsten (Sløjfen) : Irene B. Poulsen,  ibp@favrskov.dk
Hammel (InSide) og Ulstrup : Anne Krull, aok@favrskov.dk
Hinnerup Bibliotek & Kulturhus: Birgit Stensgaard, bst@favrskov.dk

Vision for kulturhusene
Kulturhusene har en politisk vedtaget vision.  Læs mere her