Påmindelser per sms/e-mail

Få en gratis påmindelse to dage før aflevering

Du har mulighed for tilmelde dig en gratis påmindelsesservice, hvor du to dage før lånetidens udløb modtager en påmindelse enten per sms eller e-mail (eller begge dele).

Tilmeld dig påmindelser ved at gå til "Min side" og vælg menupunktet " rediger brugerprofil".  Her skal du indtaste din mailadresse og/eller mobilnummer. Du er nu tilmeldt påmindelsesservice.
Alternativt kan du henvende dig til personalet på et af bibliotekerne. Husk at underet biblioteket, hvis du ændrer mobilnummer eller e-mailadresse.

Ansvar
Vær opmærksom på, at Favrskov Bibliotekerne ikke påtager sig ansvaret for eventuelle sms'er eller e-mails, der ikke er gået igennem.

Det er dit eget ansvar at huske at aflevere lån til tiden, uanset om du er tilmeldt påmindelser eller ej.

Det er således også dit ansvar at huske at aflevere til tiden, selvom du er tilmeldt påmindelser og ikke har modtaget en påmindelse fra os.
Det kan for eksempel ske. hvis dit teleselskab har tekniske problemer, eller biblioteket har tekniske problemer.
Du kan altid se, hvornår et materiale skal afleveres, ved at logge ind på hjemmesiden og se lånerstatus.