Betaling af mellemværende

Har du et økonomisk mellemværende med Favrskov kommunes biblioteker i form af gebyrer eller regninger kan du betale ved personlig fremmøde eller via nettet med dankort

Biblioteket anvender DIBS (Dansk Internet Betalingssystem) når du betaler online. Betalingen af mellemværende med kreditkort er derfor sikkert og certificeret af PBS.

Sådan betaler du online

1. Klik på Login og udfyld med Låner- eller cpr.nr. og pinkode

2. Klik på Min konto

3. Klik på den røde bjælke med mellemværende

4. Vælg ønskede betaling

5. Der åbnes et popup vindue, hvor du skal indtaste dit Dankorts kortnummer, udløbsmåned, udløbsår og kortets kontrolcifre (3 cifre).

6. Klik på "Udfør betaling". Efter betaling vises besked om at betalingen er gennemført. Vi anbefaler at du udskriver denne side som kvittering ved at klikke på "Udskriv".

Hvis betalingen ikke bliver gennemført vises en fejlmeddelelse. Forsøg evt. igen hvis du har indtastet noget forkert.