Tag med en tur i tidsmaskiner i bogform

Bibliotekar Anette Dyrbye Heinrichson fra Hinnerup Bibliotek har samlet tre anbefalinger til bøger, der kan tage dig med på en tidsrejse tilbage i historien: "Bøger om historiske emner har for mig altid været den bedste tidsmaskine, hvad enten historien beskriver en fjern eller nær fortid, en fiktiv eller virkelig. Her er tre bud på tidsrejser, du også kan hoppe med på."

Det mest barske og det mest sårbare

Roman: Stormfloden i 1872 er rammen om fortællingen om den gamle sømand Roar, som efter et langt liv på søen bosætter sig på en sandbanke på egnen omkring Rødby, isoleret fra det omkringliggende samfund. Efter stormfloden finder Roar en kasse med en lille pige, som han tager til sig og holder gemt for de lokale. Gennem det uventede møde med det lille barn overgiver Roar sig langsomt til følelser af kærlighed og sårbarhed, han aldrig har kendt til tidligere. Men udefrakommende kræfter truer deres isolerede tilværelse, da stormfloden bringer fremskridtet med sig, men også det værste frem i mennesker. Bogen er skrevet i et stærkt og formfuldendt sprog, truende mørkt, nuanceret og fint, og giver et storladent indblik i et menneskes indre liv, der rummer mange flere nuancer end den barske og afstumpede verden udenom. Fortællingen er krævende at læse, men indsatsen bliver belønnet med en stor læseoplevelse.
Rans vilje. Af Peder Frederik Jensen

Da smugleri var en folkesport

Fagbog: Her kortlægges intet mindre end den eksotiske historie om smugleri i Danmark i perioden 1750-2000. Der fortælles om både smuglere, toldere og de forskellige varer, som i tidens løb er blevet anset for at være så attraktive, at man har været villig til at sætte helbred og frihed på spil for at snyde staten for de lovpligtige afgifter. Smuglernes virke har gennem tiderne haft sit geografiske tyngdepunkt i det sydfynske øhav og sit spændingspunkt imellem risikoen for at blive taget og tilfredsstillelsen ved at lykkes med sit forehavende. Det at narre tolderne var nemlig på mange måder mere værd end den økonomiske gevinst ved de ulovlige aktiviteter. Bogen beskriver, hvordan smugleriet gennem tiden eskalerede, og hvordan smuglerne ændrede status i almindelige menneskers øjne fra at være en slags Robin Hood til at være hårdkogte kriminelle kun med egen vinding for øje. Bogen er informativ og underholdende læsning med masser af anekdoter.
Smuglerlandet Danmark– mennesker, sprut og cigaretter. Af Nils Valdersdorf Jensen

100 danmarkshistorier

Fagbog: Du kender sikkert serien ”Tænkepauser” fra Århus Universitet, men kender du også den tilsvarende serie ’100 danmarkshistorier’? I 100 bøger á 100 sider udgivet over 8 år – én hver måned – fortæller forskere i et lettilgængeligt sprog om danmarkshistoriens vigtigste begivenheder. Indtil videre er der udkommet omkring 70 af de 100 planlagte bøger. Serien er, på trods af sit beskedne udseende, simpelthen bare virkelig god, hvis man interesserer sig bredt for historie, og bøgerne er desuden også velegnede til at orientere sig om et bestemt emne, hvis man skal skrive opgave. Hvad med at dykke ned i 700 års epidemier, som pludselig blev et sørgeligt aktuelt emne for nogle år siden? Eller sommerhusenes historie, oliekrisen eller sædelighedsfejden på bare 100 sider? Jeg er i hvert fald fan.
Fra pest til corona. Af Morten Arnika Skydsgaard

Tags