Lov og ret

Har du behov for at finde ud af hvad loven siger, så kan du finde ud af det her. Klik på billederne for at komme hen til websitet.

De Jurastuderendes Retshjælp tilbyder gratis retshjælp og består af jurastuderende ved Aarhus Universitet. Organisationen bygger på frivilligt arbejde fra de studerende på Universitetet.

Projekt Jurabog er et ikke-kommercielt initiativ, der vil digitalisere ældre dansk juridisk litteratur i bogform og gøre denne litteratur gratis tilgængelig for almenheden via internettet.

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Aarhus Retshjælp yder gratis retshjælp, og har eksisteret siden 1935. Det er dermed den næstældste retshjælpsinstitution i Danmark. Hjælpen modtager årligt mere end 7000 henvendelser.