Reglement

Reglement for Favrskov Bibliotekerne

OPRETTELSE SOM BRUGER
Enhver kan gratis blive bruger af Favrskov Bibliotekerne. Det sker ved personlig henvendelse og forevisning af sundhedskort, alternativt pas eller kørekort. Du kan enten bruge dit sundhedskort som lånerkort eller få et bibliotekslånerkort.
Du kan også oprette dig selv som bruger – på favrskovbib.dk med anvendelse af NemID. Til din brugerkonto knyttes en pinkode på fire cifre efter eget valg.

Børn og unge under 18 år oprettes som låner ved personligt fremmøde på biblioteket sammen med en forælder/værge. Forælder/værge skal udfylde og underskrive en indmeldelses- og værgeblanket. Blanketten kan også udfyldes digitalt på favrskovbib.dk med anvendelse af MitID. Klik her for at gå til indmeldelses- og værgeblanket.

Din konto er personlig, og du er ansvarlig for de materialer, der lånes på dit sundheds- eller lånerkort. Husk at give besked hvis du får ny e-mailadresse eller nyt mobilnummer.

Biblioteket opkræver et gebyr på 20 kr. for udstedelse af nyt lånerkort, hvis du har mistet det gamle. Hvis du mister dit kort, skal biblioteket have besked omgående. Så kan din konto blive midlertidigt spærret for at forhindre misbrug.

SELVBETJENING
Du udlåner og afleverer selv materiale. Personalet hjælper, hvis der opstår problemer.

Der er selvafhentning af reserverede materialer. Medbring sundheds- eller lånerkort, pinkode samt det afhentningsnummer, du har modtaget per sms og/eller e-mail. Reserveret materiale kan kun lånes på det kort, det er bestilt til.

LÅN, FORNYELSE OG AFLEVERING AF MATERIALE
Udlånstiden er normalt 31 dage, på visse materialer dog 10 dage. Du kan altid se på udlånskvitteringen, hvornår et materiale skal afleveres.

Hvis du gerne vil beholde et lån i længere tid, kan du forsøge at forny det. Man kan forny, hvis der ikke er andre i kø til materialet, og hvis det er Favrskov Bibliotekernes eget materiale. 10-dages lån/kviklån kan ikke fornys. Du kan tidligst forny et lån 14 dage før afleveringsfristen.

Du kan forny dine lån enten via appen Biblioteket eller ved at logge på favrskovbib.dk. Her kan du se, om et lån kan fornys, eller om det ikke er muligt. Det er dit eget ansvar at tjekke at fornyelsen er gået igennem. Er du i tvivl, skal du kontakte personalet.

Der gælder særlige regler ved fjernlån (materialer lånt via biblioteker uden for kommunen). Her kan du kun forny med forbehold for, at det långivende bibliotek godkender fornyelsen. Husk at tjekke, om fornyelsen er gået igennem.

Lånet slettes, når et materiale er afleveret til biblioteket. I op til fire uger efter afleveringen har biblioteket dog mulighed for at se, hvem der har lånt et givent materiale. I særlige tilfælde kan biblioteket gemme oplysninger om tidligere lån efter aftale med låneren fx i forbindelse med ’Bogen Kommer’ ordningen.

Biblioteket kan sætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån og reserveringer.

Du er selv ansvarlig for, at dine lån bliver registreret korrekt ved aflevering. Er du i tvivl, skal du kontakte personalet.

BESKEDER FRA BIBLIOTEKET
Du kan tilmelde dig informationsbeskeder fra Favrskov Bibliotekerne per sms og/eller e-mail.

Påmindelse
Du får en påmindelse på sms og/eller mail tre dage før sidste afhentningsdato ved reserverede materialer og senere hen tre dage før afleveringsfristen på det lånte materiale.

Hjemkaldelse
Du får en hjemkaldelse på sms og/eller mail på 15. dagen efter at afleveringsdatoen er overskredet.

OVERSKRIDELSE AF LÅNETIDEN
Afleverer du for sent, skal du betale gebyr fastsat af Favrskov Kommunes byråd.

Se gældende gebyrtakster

OPKRÆVNING
Du modtager en opkrævning i din digitale postkasse, når afleveringsfristen ikke er overholdt, og et gebyr er dannet (opkrævning af gebyrer under 50 kr. udsendes hvert kvartal).

Når lånetiden for materialer er overskredet med 36 dage, anses materialerne for bortkomne, og du modtager en opkrævning på erstatningsbeløbet i din digitale postkasse. På opkrævningen kan du se en oversigt over gebyrer og erstatninger samt hvilke titler, der har udløst gebyrer og erstatninger. Vær opmærksom på, at der pålægges ekstra gebyrer, hvis betalingsfristen overskrides.

Forældre, der har registreret sig som økonomisk ansvarlig/værge for deres børn, modtager opkrævning for deres børn. Ved fritagelse for digital post, får du et brev.

Du skal betale gebyr for overskridelse af lånetiden, også selvom du ikke har modtaget informationsbeskeder fra biblioteket.

ERSTATNING
Du skal erstatte ødelagt eller bortkommet materiale. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris gældende for biblioteket. På nogle materialer er erstatningsprisen en standardpris for den gældende materialegruppe.
Erstatningsprisen for fx. spil, dvd'er og lydbøger kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af bibliotekets betaling for udlånsrettigheder. Når erstatningsbeløbet er betalt, refunderes beløbet ikke, selv om man skulle finde og aflevere det bortkomne materiale.

Standardpriser på materialegrupper:
Billedbog: 150 kr.
Bog: 250 kr.
CD: 150 kr.
DVD: 350 kr.
Emnekasser: 500 kr.
Konsolspil: 350 kr.
Lydbog: 300 kr.
PC-spil: 350 kr.
Tegneserie: 150 kr.

Gebyrer og erstatninger skal pr. 25. april 2022 betales direkte til Favrskov Kommune via selvbetjeningsløsningen Mit Betalingsoverblik. Klik her for at gå direkte til Mit Betalingsoverblik. Kontakt personalet, hvis du ikke har NemID/MitID og dermed ikke kan logge på Mit Betalingsoverblik.

BLOKERINGSVARSEL
Du får et blokeringsvarsel på sms og/eller mail, når dit mellemværende overstiger 200 kr. Du har nu otte dage til at betale, før du automatisk bliver blokeret fra at låne materialer på biblioteket. Du kan låne igen, når dit mellemværende er betalt.

UDELUKKELSE
Udelukkelse fra brug af bibliotekets materialeudlån sker, når du har mellemværende på 200 kr. eller derover, når du i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand. Udelukkelse af lånere sker efter forudgående mundtligt eller skriftligt varsel. I særlige tilfælde har biblioteket hjemmel til at foretage udelukkelse uden varsel

BORTVISNING
Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller undlader at følge personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

ANSVAR
Favrskov Bibliotekerne har selvbetjening. Du har selv ansvar for, at materialerne bliver registreret korrekt udlånt og afleveret på selvbetjeningsautomaterne. Du hæfter for de lånte materialer, indtil de er registeret afleveret på et af bibliotekerne i Favrskov.

Ved udlån kan du udskrive en kvittering, hvor afleveringsdatoen fremgår. Har du oplyst din e-mail, kan du få tilsendt en e-mail-kvittering.
Vi anbefaler, at du udskriver en kvittering ved aflevering eller vælger at få den tilsendt på e-mail. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialet er afleveret korrekt. Ved reklamation i forbindelse med hjemkaldelse medbringes afleveringskvitteringen.

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger lånerens afspilnings- eller IT-udstyr.