Byen (Værkstedet)

Lokalet: 25 m2 med plads til ca. 15 personer omkring borde.

Lokalet kan lånes/lejes alle dage mellem kl. 8 og kl. 22.

Er der brug for adgang til lokalerne efter klokken 22, skal personalet informeres ved lokalebooking, så alarmtidspunktet kan justeres.

Primært til møder eller enkeltstående arrangementer. Der kan ikke udlånes/udlejes til private fester.

Udlån til kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter er gratis.

Priser for leje, gældende fra 1. januar 2021.

Timepris hverdage i kr.: 53,00

Timepris weekenddage i kr.: 80,00

Udstyr: projektor og tavle. Der er trådløst netværk. Pc kan forhåndsbestilles eller medbringes.

Køkkenfaciliteter: cafékøkkenet kan benyttes

P-plads: benyt p-pladsen ved Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Nøgle: nøgle udleveres samme dag som arrangementet finder sted - fra biblioteket i den betjente tid. De sidste, der forlader kulturhuset, sætter døren ud til vindfanget på "udgang" og putter nøglen i den lille boks.

Alarm: går alarmen i gang: afvent at vagt ankommer.

Betingelser: Såvel i forbindelse med lån som med leje er der tale om selvbetjening. Det betyder at lokalet skal efterlades som man har modtaget det: borde og stole stilles på plads, borde tørres af, brugt service vaskes op og sættes på plads, vinduer lukkes, lys slukkes, døren ud til vindfanget sættes på "udgang" og nøglen puttes i den lille boks.

Det er muligt at rekvirere køkken/pedelassistance mod betaling, kr. 250,- pr. time.

Handicappede: Byen (Værkstedet) er velegnet til handicappede.

Priser (obligatorisk køb af drikkevarer ):

Kaffe kr. 35,- pr. kande
Te kr. 20,-  pr. kande incl. tebreve
Sodavand kr. 15,-
Øl kr. 20,-