Brogården

Lokalet: 100 m2 med plads til ca. 80 personer på stolerækker eller ca. 50 personer omkring borde.

Brogårdens adresse er Søndergade 26, 8382 Hinnerup - lokalet ligger ikke i forbindelse med Hinnerup Bibliotek & Kulturhus.

Lokalet kan lånes/lejes alle dage mellem kl. 8.00 og kl. 24.00.

Til møder eller enkeltstående arrangementer. 
Der kan ikke udlånes/udlejes til private fester.

Udlån til kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter er gratis.

Priser for leje, gældende fra 1. januar 2021.

Timepris hverdage i kr.: 128,00

Timepris weekenddage i kr.: 192,00

Udstyr: Projektor kan forhåndsbestilles og afhentes på biblioteket. Der er trådløst net.

Køkkenfaciliteter: køkken med service samt kaffemaskine og filtre - men ikke kaffe, så det skal medbringes. Der må gerne medbringes drikkevarer.

P-plads: benyt p-pladsen ved det gamle orgelbyggeri – bag ved Brogården. Gårdspladsen er kun til handicap-parkering.

Nøgle: nøgle udleveres samme dag som arrangementet finder sted - fra biblioteket, Skovvej 18, i den betjente tid.

Betingelser: Såvel i forbindelse med lån som med leje er der tale om selvbetjening. Det betyder at lokalet skal efterlades som man har modtaget det: borde og stole stilles på plads, borde tørres af, brugt service vaskes op og sættes på plads, vinduer lukkes, lys slukkes.

Det er muligt at rekvirere køkken/pedelassistance mod betaling, kr. 250, pr. time.

Handicappede: Brogården er velegnet til handicappede.