Uhresalen

Lokalet: 170 m2 med plads til ca. 170 personer på stolerækker eller ca. 100 personer ved borde.

Vær opmærksom på, at vores lokalebooking følger myndighedernes nuværende afstandskrav - derfor er der plads til maksimalt 82 personer ad gangen i Uhresalen i den kommende tid.

***

Lokaleudlån/lokaleleje vedr. Uhresalen

Oplysninger om lokalet: 170m2 med plads til ca. 100 personer omkring borde eller 130 personer på stolerækker.

Det er muligt at stille op til 170 personer på stolerækker, det afhænger af hvor mange stole, der er til rådighed på det ønskede tidspunkt - spørg personalet i forbindelse med booking. Ved leje af Uhresalen, kan behovet for mere end 130 stole udløse merbetaling.

Lokalet kan lånes/lejes alle dage mellem kl. 8.00 og kl. 23.00 - primært til møder eller enkeltstående arrangementer.

Vær opmærksom på at alle må være helt ude af huset inden klokken 23.00, da alarmen aktiveres på dette tidspunkt.
Er der brug for adgang til lokalerne efter klokken 23.00, skal personalet informeres minimum 3 hverdage forinden, så alarmtidspunktet kan justeres.

Udlån til kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter er som udgangspunkt gratis.

Leje:

Lejepriserne finder du ved at klikke her.

Udstyr: det er efter henvendelse muligt at benytte projektor.

Køkkenfaciliteter:  i tilknytning til Uhresalen findes et cafekøkken med service til ca. 100 personer. Her er endvidere industrikaffemaskine, komfur, opvaskemaskine og køleskab.

Cafeen: i cafeen er der varmdriksautomat samt toilet- og garderobefaciliteter.

 

Betingelser: ved brug af Uhresalen er der tale om selvbetjening. Det betyder at lokalet skal efterlades som man har modtaget det: borde og stole stilles på plads, borde tørres af, brugt service vaskes op og sættes på plads, vinduer lukkes, lys slukkes, alarmen kobles til hvis der ikke er andre brugere i huset.

Rygning er ikke tilladt.

Øl, vand, te og kaffe må ikke medbringes. Drikkevarer kan købes til gældende takster.

Det er muligt at rekvirere køkken/pedelassistance mod betaling, kr. 250,- ex. moms pr. time.

Vær opmærksom på i forbindelse af leje af salen, så betales der for hele perioden - altså det tidspunkt stoleopsætning starter, til salen er ryddet og igen klar til andre brugere.

Priser - drikkevarer

Kaffe: kr. 35,- pr. kande

Te: kr. 20,- pr. kande

Sodavand: kr. 15,-

Øl: kr. 20,-                

Handicappede: Uhresalen er velegnet til handicappede.