Uhresalen

170m2 med plads til ca. 100 personer omkring borde eller 130 personer på stolerækker.

Lokaleudlån/lokaleleje vedr. Uhresalen

Oplysninger om lokalet: 170m2 med plads til ca. 100 personer omkring borde eller 130 personer på stolerækker.

Det er muligt at stille op til 170 personer på stolerækker, det afhænger af hvor mange stole, der er til rådighed på det ønskede tidspunkt - spørg personalet i forbindelse med booking. Ved leje af Uhresalen, kan behovet for mere end 130 stole udløse merbetaling.

Lokalet kan lånes/lejes alle dage mellem kl. 8 og kl. 22 - primært til møder eller enkeltstående arrangementer.

Er der brug for adgang til lokalerne efter klokken 22, skal personalet informeres ved lokalebooking, så alarmtidspunktet kan justeres.

Udlån til kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter er som udgangspunkt gratis.

Leje:

Priser, gældende fra 1. januar 2021.

Timepris hverdage i kr.: 171,00

Timepris weekenddage i kr.: 256,00

Udstyr: Det er muligt at benytte projektor. Der er teleslynge tilknyttet lydanlægget.

Køkkenfaciliteter:  I tilknytning til Uhresalen findes et cafékøkken med service til ca. 100 personer. Her er endvidere industrikaffemaskine, komfur, opvaskemaskine og køleskab.

Caféen: I caféen er der varmdriksautomat samt toilet- og garderobefaciliteter.

Betingelser: ved brug af Uhresalen er der tale om selvbetjening. Det betyder at lokalet skal efterlades som man har modtaget det: borde og stole stilles på plads, borde tørres af, brugt service vaskes op og sættes på plads, vinduer lukkes, lys slukkes, alarmen kobles til hvis der ikke er andre brugere i huset.

Øl, vand, te og kaffe må ikke medbringes. Drikkevarer kan købes til gældende takster.

Det er muligt at rekvirere køkken/pedelassistance mod betaling, kr. 250,- ex. moms pr. time.

Vær opmærksom på i forbindelse af leje af salen, så betales der for hele perioden - altså det tidspunkt stoleopsætning starter, til salen er ryddet og igen klar til andre brugere.

Priser - drikkevarer

Kaffe: kr. 35,- pr. kande

Te: kr. 20,- pr. kande

Sodavand: kr. 15,-

Øl: kr. 20,-                

Handicappede: Uhresalen er velegnet til handicappede.