Gebyr og betaling

Gebyrtakster ved overskridelse af lånetid og erstatning ved beskadiget eller bortkommet materiale

BEREGNING AF GEBYRER
I forbindelse med overgang til nyt bibliotekssystem (01-05-2016) er der ændret praksis med hensyn til gebyrer for overskredet afleveringsfrist.

I det nye bibliotekssystem medfører fornyelsen af et lån en ny afleveringsdato, men ikke samtidig en ny udlånsdato. (I det tidligere system gav fornyelse både en ny udlånsdato og en ny afleveringsdato.) Ændringen får konsekvenser for antallet af gebyrer da gebyr tilskrives efter udlånsdato. Størrelsen af det enkelte gebyr beregnes derimod ud fra tidsrummet mellem afleveringsdatoen og det reelle tidspunkt for afleveringen.

Det betyder at hvis du afleverer materialer for sent, og de er lånt på forskellige datoer, tilskrives der flere gebyrer selvom du har fornyet materialerne til samme afleveringsdato.

På din udlånskvittering og din lånerstatus kan du altid se datoen for hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Den skal forstås som den sidste dag du kan aflevere materialerne uden gebyr.

Vær altså opmærksom på at dine lån kan udløse flere gebyrer hvis :

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
  • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

GEBYRTAKSTER GÆLDENDE FOR FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE

  Barn Voksen

1-7 dage      

10,00 kr

  20,00 kr

8-14 dage

  30,00 kr

  40,00 kr

15-35 dage

  50,00 kr

  80,00 kr

over 36 dage - regningsgebyr  

120,00 kr

  200,00 kr

Gebyrer gælder for lån efter 1.1.2011. Bemærk: Der skelnes mellem børn (op til 18 år) og voksne

ERSTATNINGER
Du skal betale erstatning, hvis du beskadiger, mister eller undlader at aflevere de materialer, du har lånt. Biblioteket fastsætter erstatningens størrelse.

Det er ikke muligt at få tilbagebetaling for en erstatning, selvom materialet bliver afleveret.

BETALING VIA NETTET OG I APPEN
Når du er logget ind med cpr.nr/ lånernr. samt pinkode kan du under "Min konto > Lån, reserveringer og mellemværende" betale gebyrer/regninger med Dankort.

Vælg det eller de mellemværende(r) du vil betale og klik "Betal valgte" - alternativt "Betal alle". Når du har bekræftet at du vil fortsætte betalingen, bliver du sendt videre til DIBS hvor betalingen gennemføres på en sikker side. Du får en kvittering via e-mail. Hvis du ikke har en e-mail-adresse, kan du udskrive en kvittering her fra siden. Bemærk at en betaling der først er gennemført, ikke kan fortrydes.

Du kan også betale dit mellemværende i appen Biblioteket, hvor du kan bruge mobilepay.

OPKRÆVNING
14 dage efter udsendelse af regning (altså 50 dage efter sidste afleveringsdato), overgår ubetalte regninger til kommunens opkrævningsafdeling. Dette vil medføre yderligere gebyrer. Når et materiale er sendt til inddrivelse, er det ikke længere muligt at aflevere det og få fjernet erstatningskravet.