Madi Brain Power - et biblioteksprojekt i Nepal
Madi Brain Power - et biblioteksprojekt i Nepal

Madi Brain Power - et biblioteksprojekt i Nepal

29.07.20
Fra 1. - 28. august viser Hammel bibliotek en fotoudstilling fra Nepal.

Ulrikke Baadsgaard, som ellers har sin daglige gang på biblioteket i Hammel, havde i efteråret 2019 orlov rejste til verdens tag med Jysk Landsbyudvikling i Nepal for at arbejde som frivillig på deres biblioteksprojekt, Madi Brain Power.
Formålet med Madi Brain Power er at understøtte udviklingen af en læsekultur hos børn, unge og voksne i lokalområdet. En nepalesisk bibliotekar varetager den daglige drift af biblioteket og afvikler læse-events for børn og unge, holder temadage for voksne om for eksempel ernæring, håndarbejde, spædbørnspleje, læseklub og andet af interesse for de lokale voksne.
To til fire gange årligt udsender Jysk landsbyudvikling i Nepal frivillige, fortrinsvis bibliotekarer og lærere, til biblioteket, hvor de i fem uger skal støtte og inspirere bibliotekaren i udviklingen af et aktivt og levende bibliotek. Ulrikke var én af dem, og nu viser hun et udvalg af sine billeder fra projektet.