Opgaveskrivning

21.03.23
​​​​​​​Målgruppe: Mellemtrin, udskoling

Indhold: Undervisning og øvelser i informationssøgning og kildekritik på nettet.

Formål: Besøget har til formål at gøre eleverne i stand til at vurdere hjemmesider og anden information de finder på nettet. Der gives viden om andre sites med høj informationskvalitet på nettet.

Dette trin er tænkt som en hjælp til materialesøgning til de større opgaver som eleverne stifter bekendtskab med i udskolingen og videre på ungdomsuddannelserne.

Varighed: 1 time

Forberedelse: Det vil være en fordel, at eleverne er meget tæt på at gå i gang med opgaven, og at de har en klar idé om, hvad de vil skrive om.

Tidspunkt: Aftal med jeres lokale bibliotek – gerne 1 måned før.

Kontakt: bornebiblioteket@favrskov.dk