Hathi Trust

Adgang
Fri adgang
Find engelsksprogede bøger på Hathi Trust’s Digital Library

Hathi Trust Digital Library er en hjemmeside, der bevarer forskellige former for tekster. Indholdet kommer fra mange kilder, blandt andet Google, The Internet Archive, Microsoft og mange andre. Du kan både bruge teksterne hvis du interesserer dig for lidt ældre tekster, eller hvis du er studerende og gerne vil læse tekster i original form. En stor del er frit tilgængeligt som fuld tekst.