Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
Via Bibliotek.dk har du mulighed for at søge og bestille bøger fra alle Danmarks biblioteker.

Når du bestiller et materiale, kan du nøjes med at vælge en af Favrskov Bibliotekernes filialer som afhentningsbibliotek, men du kan også oprette dig som bruger på Bibliotek.dk.