Til dagplejere og vuggestuer

Læselyst starter tidligt

Bøger, rim og remser kan noget helt særligt når det kommer til at stimulere det spirende sprog.

På Favrskov Bibliotekerne har vi flere tilbud til dagplejere og vuggestuer. Alle med fokus på leg med sprog og gode historier.

Det kan I læse mere om her på siden eller skrive til os på: bornebiblioteket@favrskov.dk

Mand sidder med lille barn

Minipakker

Icon Description

Målgruppe: Alle vuggestue- og dagplejebørn

Indhold: Udlån af kasser med bøger, fokusord og konkreter lavet ud fra forskellige emner.

Formål: Læsning af billedbøger koblet med sprogudviklende aktiviteter.

Varighed: Pakkerne kan lånes i 2 måneder ad gangen med et dagpleje/institutionslånerkort.

Forberedelse: Læsning af materialet i kassen.

Tidspunkt: Kan reserveres hele året. Der kan være ventetid på enkelte titler.

Film for de yngste

Icon Description

Målgruppe: Alle vuggestue- og dagplejebørn

Indhold: Der vises film på biblioteket.

Varighed: Ca. 30 minutter

Forberedelse: Ingen tilmelding

Tidspunkt: se Favrskovbib.dk for dato og tidspunkt.

 

Depoter - hvis I har svært ved at komme til biblioteket

Icon Description

 Målgruppe: Dagtilbud og legestuer i landsbyer.

Indhold: Dagtilbud der er placeret så det er svært at komme på biblioteket, har mulighed for at få et depot eller børnehavebibliotek i institutionen. Depoterne skiftes hvert halve år.

Formål: At sikre alle kommunens børn adgang til bøger.

Varighed: Bøger lånes af ca ½ år ad gangen.

Forberedelse:

Tidspunkt: Over hele året

 

Læs og leg med Lili

Icon Description

Målgruppe: Dagplejegrupper

Indhold: Vi leger og læser med udgangspunkt i bogen ”Lili i zoologisk have”.

Formål: Sprogforståelse og tilegnelse af nye begreber gennem leg.

Varighed: ½ time

Forberedelse: Ingen

Tidspunkt: Aftales i god tid – gerne 1 måned inden.

 

Sprogstartsforløb 1-3 år

Icon Description

Målgruppe: De ældste vuggestue/dagplejebørn.

Indhold: Sprogstartsposer der indeholder en billedbog og konkrete materialer som fx legetøj, fotos mm., samt et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse i nær sammenhæng med billedbogen. Der er en trin-for-trinmanual, der grundigt beskriver hvordan og hvornår fx billedbogssnak og sproglege kan inddrages.

Formål: Sprogstart giver børn gode muligheder for at forbedre deres sprogforståelse og sprogbrug gennem fælles litteraturoplevelser. Sprogstart er et sprogstimuleringsværktøj baseret på dialogisk læsning og tænkt sammen med den styrkede læreplan.

Varighed: Sprogstartsforløbet (6 poser) er i institutionen i 10 uger. Forløbet kan afsluttes med et besøg på jeres lokale bibliotek.

Forberedelse: Læsning af trin-for-trin-manual og booking af evt besøg på biblioteket.

Tidspunkt: Kan bookes hele året – der kan være ventetid, da vi har begrænset antal sæt.