Strategi for Favrskov Bibliotekerne

Strategi for Favrskov Bibliotekerne

På Favrskov Bibliotekerne sætter vi en ære i understøtte kulturen i hele kommunen. Her på siden kan du læse mere om vores strategi og handleplan for kulturområdet.

Billede fra Skrål- Favrskov Kommunes festival for børn og unge

MISSION/ Hvorfor er vi her?

 Vores mission er at gøre klog – biblioteket skal være et attraktivt mødested med viden, litteratur og kultur som omdrejningspunkt Vi vil understøtte Favrskov Kommunes vision om at være et godt sted at arbejde, bo og leve Borgerne skal være centrum for al aktivitet.

 

VISION/Overordnet formål

Vores mål er, at Favrskov Bibliotekerne om 10 år fortsat er relevante, interessante - og appellerer til en bred brugergruppe.

 

 HANDLEPLAN

Konkret vil vi:

  •  Understøtte digital dannelse og ruste borgerne i en digital tid 
  • Understøtte læselysten for børn og voksne 
  • Udvikle biblioteksrummet som lærings- og mødested ved at reducere i de fysiske materialer 
  • Gentænke vores arrangementsvirksomhed – færre og mere fokuserede arrangementer 
  • Styrke vores PR og markedsføring gennem en målrettet indsats

Strategi i Favrskov Kommune

På disse links kan du læse mere om vores strategi for kultur- og fritidsområdet i Favrskov Kommune.