Adgang for alle

Adgang for alle er et gratis program, der gør det muligt at få en markér- og kopierbar tekst læst højt. Appen er drevet af Digitaliseringsstyrelsen.

tegnet megafon

Adgang

Fri adgang