TEMA - Et liv i balance

04.10.21
Marianne fra Hadsten bibliotek foreslår nogle gode titler om livet i balance

Drømmer vi ikke alle af og til om mindre arbejde, mere fritid og tid til familien og venner? Mandag d. 11. oktober giver forfatter Nanna Hyldgaard Hansen gennem et foredrag i Hadsten sine tips til, hvordan drømmen kan virkeliggøres. 

Lev for det halve
Fagbog For tre år siden erkendte Nanna Hyldgaard Hansen, at både hun og ægtemanden var ramt af stress. Noget drastisk måtte gøres, og hendes idé var på et år at rydde op i sit og familiens liv. Det krævede bl.a. at materielle goder skulle sælges og pengene investeres i aktier. Alt sammen for at opfylde et ønske om at skære forbruget ned til det halve for til gengæld at kunne arbejde halvt så meget. For nuværende arbejder Nanna små 19 timer om ugen, hendes mand er netop gået op i tid til 30 timer – og så lever de bæredygtigt både i forhold til klimaet og i forhold til resten af deres liv. 
Lev for det halve – og få familieliv, forbrug og arbejde i balance. Af Nanna Hyldgaard Hansen

Spar op
Fagbog Forskning viser en stærk sammenhæng mellem arbejdstid, indtægt og forbrug. Desto højere løn, desto mere forbrug, men forestil dig at du reducerer dit forbrug og i stedet sparer op. Måske du kan lade dig pensionere tidligere end planlagt? Denne bog guider dig til at prioritere drømme og ønsker og sætte sig realistiske mål for at slippe ud af ”køb- og forbrug møllen”. Bogen kommer godt omkring emner som budget, opsparingstyper, forbrugsmønstre, købestop, gældsafvikling og minimalisme, og sidst i bogen er der en række privatøkonomiske scenarier til inspiration. 
Den lille guide til opsparing. Af Jane Piper

Dyrk din egen mad
Fagbog Endnu en måde at reducere sit forbrug på – og samtidig gøre noget godt for klima og biodiversitet – er at dyrke sine egne afgrøder.  Uden særlige forudsætninger, men med entusiasme og grundighed omlagde Lene Møller Skrumsager for et par år siden sin græsplæne til en frodig grønsagsmark. Ikke alene dyrker familien alle mulige grønsager til eget forbrug, men grønsagsmarken med tilhørende høns, kaniner og ænder er en kilde til daglig glæde for hele familien. Hovedparten af bogen er en praktisk dyrkningsvejledning til grønsager, og vi bliver undervejs klogere på permakultur, kompostering samt jorddække. 
Fra græsplæne til grøntsagsmark. Af Lene Møller Skrumsager

Denne uges anbefalinger er skrevet af Marianne Hyldal Vollmer, Hadsten Bibliotek
Du kan finde mere inspiration på vores hjemmeside favrskovbib.dk, ligesom du også finder os på Facebook samt på Instagram under @favrskovbib.

 

Materialer