TEMA - Bøger

11.03.19
Mie fra Hammel Bibliotek anbefaler i denne uge bøger, som på en eller anden måde, handler om bøger.

EN FRIGJORT KVINDE
ROMAN Debutanten Garbi Schmidt tegner i sin roman et interessant tidsbillede fra København i begyndelsen af 1900-tallet. Som 15-årig kommer Ebba, der stammer fra Sønderjylland, i huset hos den visionære forlægger Hans Franzén. Han har øje for den unge kvindes interesse for læsning, og efter endt læretid bliver hun bestyrer af en boghandel på Nørrebro. Som uddannet boghandlerske får hun muligheder, der ellers er få af datidens kvinder forundt. Gennem hendes litterære lidenskab, hendes fascination af København, hendes venskaber og hendes kærlighedsrelationer tegnes et portræt af en kvinde med ben i næsen og på jorden.
Ebba. Af Garbi Schmidt

EN GOTISK FORTÆLLING
ROMAN Dette er en rigtig eventyrroman, der også foregår i et historisk København. Året er 1846, og enevælden synger på sidste vers. En knægt kommer i lære hos bogrestauratoren Mortimer Welles, og de opklarer sammen sagen om Biblioteket, der næres af drømme og sjæle. De overvåges af et Bogministerium, som nidkært laver lister over forbudte bøger og via et bogpoliti kontrollerer, at disse bliver destrueret efter lovens forskrifter. Her er umiskendelige spor af Umberto Ecos ”Rosens navn”.
Fra drømmenes bog. Af Mikkel Birkegaard

HYGGELÆSNING
ROMAN Forsiderne på denne forfatters bøger udstråler afslappende hyggelæsning, og gennem alle trængslerne, hovedpersonen må gennemgå, tvivler vi aldrig på, at det vil ende godt!  Nina er bibliotekar og elsker at finde det rigtige match mellem bøger og lånerne. Men da biblioteket lukker, øjner hun muligheden for at skabe sig et nyt liv. Hun forsøger desperat at redde alle de kasserede bøger og springer ud i at købe en gammel kassevogn i Skotland, som hun sætter i stand og åbner en rullende boghandel i. Pludselig er hun selvstændig, bor på landet i Skotland og skal træffe en masse beslutninger selv. 
Den lille butik med de lykkelige slutninger. Af Jenny Colgan

Denne uges anbefalinger er skrevet af Mie Henriksen, Hammel Bibliotek. Du kan finde mere inspiration på www.favrskovbib.dk

Materialer