Forpagter til Café Sløjfen i Hadsten

11.03.16
Favrskov Kommune udbyder Café Sløjfen til bortforpagtning pr. 1. juni eller snarest derefter.

Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfens café ligger centralt i Hadsten i naturskønne omgivelser ved Lilleåen. Caféen er en integreret del af kulturhuset, og den fremstår fuldt monteret med et publikumsareal på ca. 150 m2. Der foreligger allerede aftaler for 2016 og frem. Disse kan i et vist omfang overtages af ny forpagter.

VI TILBYDER
God beliggenhed i et levende kulturhus
Veludstyret køkken med stort kølerum
Store, flotte lokaler til afholdelse af selskaber
Omfattende arrangementsprogram samt årsmøder, kurser og kundearrangementer med op til 400 gæster
Eneret til servering i hele kulturhuset

VI ØNSKER
Produktion, anretning og servering af mad til husets brugere
Professionel fremtræden/betjening
Forpagter, der både kan hygge om husets daglige gæster og håndtere store selskaber

Interesserede kan rekvirere udkast til forpagtningsaftale fra Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten, tlf. 8964 1581.

Spørgsmål til forpagtningsaftalen kan rettes til leder af Sløjfen Irene Bartholin Poulsen på ovennævnte adresse, mail: ibp@favrskov.dk eller tlf. 8964 1581 eller Marianne Vollmer tlf. 8964 1590.

Tilbud på forpagtningen stiles til bestyrelsen for Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen og skal være Sløjfen i hænde senest fredag d. 15. april 2016, kl. 12.

Ved vurdering af de indkomne tilbud vil der blive lagt vægt på opfyldelsen af de i forpagtningsaftalen beskrevne krav til forpagter. Endvidere vil det være en fordel, at forpagter har adgang til eksterne køkkenfaciliteter og ekstra personale til større selskaber.

Bestyrelsen lægger ligeledes stor vægt på, at forpagter har lyst og evner til at udvikle den daglige cafédrift, og at forpagter er indstillet på at tage selvstændige initiativer, der kan skabe endnu mere liv i Sløjfen.