TEMA - Virkelige kriminalsager

Favrskov bibliotekerne anbefaler

Bemærk: Du kan bestille materialerne nederst på siden!

DRABSCHEFENS ERINDRINGER
BIOGRAFI
Denne bog er kun én i en strøm af skildringer af kriminalsager fra virkelighedens verden, der vælter ned over os for tiden. Men den har fået ekstra opmærksomhed, fordi forfatteren er blevet anklaget for at have overtrådt sin tavshedspligt og derfor er blevet forflyttet/degraderet til en anden stilling i korpset, indtil sagen er afgjort. Vi hører om hans opvækst, kærlighed til jagt og andre naturoplevelser, karrieren i korpset og selvfølgelig også om nogle af de store sager, han har medvirket i: især terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen samt ubåds-sagen. Her får man et fascinerende indblik i det enorme apparat, der sættes i gang med f.eks. gennemsyn af videoovervågning og teleoplysninger. Desuden kommer det frem, at politiarbejdet i høj grad kan være både stressende og belastende for familielivet.
Jens Møller Jensen: Opklaret (99.4)

ANKLAGERENS BORD
BIOGRAFI
Det er meget interessant at se flere af de kendte kriminalsager belyst fra anklagemyndighedens synsvinkel, som det sker her i den erfarne anklagers erindringer. Anne Birgitte Stürup, som netop er gået på pension efter en menneskealder som ansat hos statsanklageren, portrætteres i denne spændende bog om nyere danske kriminalsager i den grove ende. Processer og hovedpersoner beskrives minutiøst i kendte sager, f.eks. sagerne om drabs- og voldtægtsforbryderen "Amagermanden" og tre unge mænds drab på et avisbud. Desuden rummer bogen et kapitel om strafudmåling og spørgsmålet om livstidsdom contra forvaring behandles.
Gennemgangen er skarp og et sjældent indsigtsfuldt indblik i retssager set fra anklagerside.
Anne Birgitte Stürup: På ofrenes side (99.4)

KRIMINALTEKNISKE UNDERSØGELSER

FAGBOG Et tilsvarende interessant indblik for de mange interesserede i virkelige drabshistorier fås her. Bogen består af 24 danske autentiske sager fortalt af de retsmedicinere, der har været involveret i dem. De realistiske sager er hård kost for de fleste - fra en del af den virkelighed, hvorfra vi kun kender sagerne fra pressens og politiets mere opklaringsorienterede formidling. Det centrale er de tekniske drabsundersøgelser på gernings- og findestederne og de obduktioner, der ofte er en teknisk forudsætning for, at politiet kan opklare. Flere af retsmedicinerne har efterhånden været konsulent for danske krimiforfattere, så de tekniske detaljer i fiktionens kriminalsager er i overensstemmelse med virkeligheden, men her er altså den uforfalskede – og barske – sandhed om grusomme gerninger, mennesker har begået mod hinanden.
Mord i virkeligheden. Red. af Jørgen Lange Thomsen og Jytte Banner (61.42)

Denne uges anbefalinger er skrevet af Mie Henriksen, Hammel Bibliotek.
Du kan finde mere inspiration her