Biblioteket tilbyder - dagplejer/institutioner

Materialer og arrangementer

SNAKKEPAKKER
Snakkepakker” er kasser med materiale til sprogstimulerende aktiviteter for de 2-6 årige børn med udgangspunkt i Lotte Sallings bog og hjemmesiden www.snakkepakker.dk

 Biblioteket tilbyder knap 50 grydeklare materialekasser med forskellige emner.  Kasserne har et alsidigt fokus på både sprog, krop, natur og kulturelle udtryksformer og gør snakkepakkerne oplagte til brug i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Hver kasse indeholder typisk tre bøger samt forslag til aktiviteter om et bestemt emne. Formålet er gennem dialog at fremme børnenes ordforråd og interesse for skriftsproget.

Kasserne er opdelt i niveauer:
Minipakker  ca. 0 og 3 år.
Snakkepakker ca. 3 og 6 år.

Du kan enten henvende dig til dit bibliotek og bede om at få skaffet en eller flere kasser hjem eller dem her på favrskovbib.dk.

BESTIL MATERIALER
Planlægger i arbejdet emnearbejder, f.eks. i forbindelse med den styrkede læreplan, så hjælper vi gerne med med at finde bøger. Det kan f.eks. være bøger om håndvask, årstider, eventyr, blå blink, sociale kompetencer eller noget helt andet. 
Send en mail til dit lokale bibliotek med dine ønsker:
hadstenbibliotek@favrskov.dk
hammelbibliotek@favrskov.dk
hinnerupbibliotek@favrskov.dk
ulstrupbibliotek@favrskov.dk

ABC-VÆRKSTED
Vi leger, lytter, mærker, tegner og funderer over hvad alfabetet er og kan.
ABC-værkstedet er et forløb som tilbydes til kommunens førskolebørn samt eleverne i 0. klasse.
Det består af en række aktiviteter som tager udgangspunkt i bogstaverne - deres form, navn og lyd.

Vi tilpasser i fællesskab forløbet så det passer til børnenes alder og kendskab til bogstaverne.
ABC-værkstedet varer typisk 40-50 minutter.

ABC-værksted to go
For institutioner der ikke har mulighed for at komme til biblioteket tilbyder vi en mindre "to go" version. i denne version kommer der en børnebibliotekar og
 

SPROGFITNESS
Leg med ord og krop
Hver år inviterer vi ældste børn i børnehaverne, førskolegrupper og 0. klasser til en årlig Sprogfitness-event.
Til Sprogfitness skal man bevæge sin krop gennem en række sproglege, der understøtter sprog, læsning, bevægelse og læring.
Eventet afvikles i ude i det fri og går på tur mellem de 3 hovedbyer - Hammel, Hinnerup og Hadsten.

Legene fra Sprogfitness kan bruges året rundt og ligger frit tilgængligt på sprogsporet.dk. Det er gratis, nemt at gå til og alle materialerne er klar til print.
https://www.sprogsporet.dk/sprogfitness