Brugergrupper og årlige brugermøder

Hinnerup Bibliotek & Kulturhus har 2 grupper af frivillige, der er med til at arrangere hhv. udstillinger og arrangementer. Der afholdes et årligt brugermøde.

Som følge af dén vision, der er udarbejdet for kulturhusene i Favrskov, er der nedsat forskellige brugergrupper for at styrke brugerindflydelsen. Er du interesseret i at indgå i en brugergruppe, så kontakt Birgit Stensgaard, bst@favrskov.dk

Arrangementsgruppen består af:
Inge Møller isteen@gefiber.dk
Bodil Svendgaard bodil-svendgaard@adr.dk
Kirsten Winkler kirstenwinkler50@gmail.com
Kjeld Knudsen mail.kjeld@gmail.com
Birgit Stensgaard bst@favrskov.dk (biblioteket)


 
Udstillingsgruppen består af:

Line Frøslev mail@linefroeslev.dk  
Allan Stochholm stochholm@mail.tele.dk
Morten Tropp morten.tropp@gmail.com
Birgit Stensgaard bst@favrskov.dk  (biblioteket)

Brugermøder:
Af kulturvisionen fremgår det, at der skal afholdes et årligt brugermøde i kulturhusene. Brugermøder annonceres bl.a. på hjemmesiden og på de kommunale sider i Lokalavisen.