Brugergrupper og årlige brugermøder

Hinnerup Bibliotek & Kulturhus har 2 grupper af frivillige, der er med til at arrangere hhv. udstillinger og arrangementer. Der afholdes et årligt brugermøde.

Som følge af dén vision, der er udarbejdet for kulturhusene i Favrskov, er der nedsat forskellige brugergrupper for at styrke brugerindflydelsen. Er du interesseret i at indgå i en brugergruppe, så kontakt Birgit Stensgaard, bst@favrskov.dk.

Arrangementsgruppen består af:
Inge Møller isteen@webspeed.dk
Bodil Svendgaard bodil-svendgaard@adr.dk
Kirsten Winkler winklerk@tiscali.dk
Jane  Vraa Baiemler janevraa@hotmail.com
Birgit Stensgaard bst@favrskov.dk (personalerepræsentant)
 
Udstillingsgruppen består af:

Line Frøslev linefroeslev@live.dk
Allan Stochholm stochholm@mail.tele.dk
Troels Lund troels.lund@post4.tele.dk
Birgit Stensgaard bst@favrskov.dk (personalerepræsentant)

Brugermøder:
Af kulturvisionen fremgår også, at der skal afholdes årlige brugermøder i kulturhusene. I Hinnerup blev brugermødet i 2015 afholdt som et åbent møde i den betjente tid lørdag d. 11.4.15. Brugermøderne annonceres bl.a. på hjemmesiden og på de kommunale sider i Favrskov Posten.