Womens Studies International

Adgang
Adgang fra biblioteket
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer.

Indhold
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i full text på bibliotekerne i Favrskov.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter. Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Målgruppe
Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.