Turteori - kørekort

Adgang
Fri adgang
På Turteori.dk kan du få adgang til mange forskellige kurser til uddannelse inden for transport.

Kurserne findes online på internettet og opdateres automatisk efter den nyeste viden, regler og lovgivning. Der sker ingen installation på din computer.

For at få adgang til kurserne skal du oprette en brugerprofil på Turteori.dk og logge ind med dit cpr-/lånernummer.

Kørekort til personbil

Teoriprøver til personbil

Kørekort til motorcykel

Kørekort til lastbil

Kørekort til bus
 
Kørekort til vogntog

Certifikat til truck

Tags