Mediestream

Adgang
Fri adgang
Historiske aviser i digitaliseret form

Mediestream giver adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale mediesamlinger. De består af radio- og tv-udsendelser fra danske kanaler, reklamefilm fra tv og bio-graf samt danske aviser. Mediestream kan benyttes fra Favrskov Bibliotekernes computere.

Artikler, fotos og andet materiale i aviserne er dækket af ophavsret. Ophavsretten gælder 70 år efter ophavsmandens død. I Mediestream er der fri online adgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 1919.

Aviser udgivet efter 31. december 1918 kan man søge i hjemmefra, men for at kunne læse i dem skal man møde op på en af de to pligtafleveringsinstitutioner: Det Kgl. Bibliotek i København og Aarhus,  samt på Det Danske Filminstitut.

Søger du i Mediestream fra en computer på Favrskov Bibliotekerne vil du også kunne se nyere artikler fre "ejerløse" aviser, f.eks. Randers Dagblad.