Faktalink

Adgang
Med bibliotekslogin
Faktalink er et elektronisk tidsskrift med over 650 artikler fordelt på alverdens emner. Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle emner, links til læsning på internettet med mere.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe og er f.eks. for skoleelever og studerende samt andre, der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information.

Artiklerne udarbejdes af bibliotekarer, journalister eller andre med faglig ekspertise på et givent område. Faktalink har til formål at præsentere aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde for brugerne. Artiklerne ajourføres og suppleres løbende.
Artiklerne er inddelt i en lang række emner samt fokuserede temaer om bl.a. klimaforandringer, fake news, menneskerettigheder og terrorisme

For at få fuld adgang til samtlige artikler hjemmefra skal du logge ind med dit låne/cpr-nummer + pinkode.