Hinnerup Egnsarkiv

Søndergade 26, Postboks 70, 8382 Hinnerup

Tlf. 89 64 14 60
E-mail: egnsarkiv@favrskov.dk

Åbningstider: mandag 10-12 og torsdag 16-18
Lukket i juli måned samt mellem jul og nytår

Hinnerup Egnsarkiv har en omfattende samling af billeder og arkivalier som kan være til hjælp i din slægtsforskning. Materialebestanden omfatter dels kopier af kirkebøger op til ca. 1890, folketællinger fra 1787-1921 samt kopier af nogle af den gamle Hinnerup Kommunes protokoller. Til samlingen hører også et lille udvalg af slægtstavler, et ikke-komplet sæt skifteretsprotokoller, omkring 300 billeder og malerier og mellem 4000 og 5000 fotografier og dias. Sidst men ikke mindst fuldender en omfattende kort- og matrikelsamling egnsarkivets materialer på det visuelle og kunstneriske område.

Desuden giver et udpluk af ofte meget gribende erindringsbeskrivelser et godt billede af slægternes tilværelse, oplevelser og livsform. På arkivet findes også en stor udklipssamling fra diverse aviser og tidsskrifter samt en smalfilmsamling som efterhånden bliver eller er blevet overført til video og dvd.

En stor del af det originale materiale af ældre dato, såsom protokoller og billeder, til dels film men især gamle dokumenter som f.eks. skøder, skiftebreve og andre papirer som er særligt følsomme overfor lys og luft, opbevares i et brandsikret rum med konstant temperatur og luftfugtighedsovervågning.

Støtteforeningen for Hinnerup Egnsarkiv:
Formand: Finn Jensen, Skolevej 5, 8382 Hinnerup, tlf. 86 91 08 27, mobil: 30 40 40 21.
Støtteforeningen for Hinnerup Egnsarkiv har løbende arrangementer af lokalhistorisk karakter. Arrangementerne afholdes i Brogården , Søndergade 26, og er åbne for alle.