Haurum-Sall Lokalhistoriske Arkiv

Haurum-Sall Lokalhistoriske Arkiv Frijsendal Friskole Skolevangsvej 12, Sall 8450 Hammel

Arkivleder: Gerda Sørensen
Telefon: 86 96 18 98
E-mail: hsarkivet89@gmail.com
Åbningstid:
Torsdag 14-16.30
Lukket i skolernes ferier og uge 51-52

Arkivet dækker de to sogne Haurum og Sall. De ligger i den sydlige del af Houlbjerg Herred. Før 1793 hørte sognene sammen med resten af herredet i Dronningborg Amt. Derefter kom de under Viborg Amt. Sall Sogn hørte næsten udelukkende under Haxholm Gods, mens Haurum Sogn fortrinsvis hørte under Frijsenborg. Det er altså i de to godsers arkiver der f.eks. skal søges efter skifte- og fæsteprotokoller.

I Haurum Sogn ligger byen Haurum med kirken samt hovedgården Frijsendal der hører til Grevskabet Frijsenborg. Tidligere har der umiddelbart syd for Haurum ligget en landsby Njær. Den var tidligere et eget sogn, der nævnes i 1479. Kirken, nævnt 1524, lå hvor den nuværende præstegård ligger. I 1704 bestod Njær af seks gårde. På dette tidspunkt blev de fem gårde nedbrudt og jorden lagt ind under den nyoprettede hovedgård Frijsendal. Tilbage blev kun præstegården som stadig ligger der. I Sall Sogn ligger byerne Sall,  Aptrup, Tulstrup og Gammellund.