Hadsten Lokalarkiv

Adresse: Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten

Arkivet blev oprettet i 1970 som en selvejende institution, der kan modtage offentlige og private midler. Det fik navnet Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. Navnet skulle signalere at stedet både var arkiv og museum. I daglig tale blev dette navn dog ikke anvendt. Man brugte i stedet det mere mundrette og enkle: Egnsarkivet. Navnet blev i 2009 ændret til Hadsten Lokalarkiv.
 
Arkivets område dækker den tidligere Hadsten Kommune dvs. sognene Hadbjerg, Hadsten, Lerbjerg, Lyngå, Nr. Galten, Rud, Vissing, Voldum og Ødum.

Flere oplysninger kan finde på arkivets hjemmeside
http://www.hadstenlokalarkiv.dk