Gebyr og betaling

Gebyrtakster ved overskridelse af lånetid og erstatning ved beskadiget eller bortkommet materiale

BEREGNING AF GEBYRER
I forbindelse med overgang til nyt bibliotekssystem (01-05-2016) er der ændret praksis med hensyn til gebyrer for overskredet afleveringsfrist.

I det nye bibliotekssystem medfører fornyelsen af et lån en ny afleveringsdato, men ikke samtidig en ny udlånsdato. (I det tidligere system gav fornyelse både en ny udlånsdato og en ny afleveringsdato.) Ændringen får konsekvenser for antallet af gebyrer da gebyr tilskrives efter udlånsdato. Størrelsen af det enkelte gebyr beregnes derimod ud fra tidsrummet mellem afleveringsdatoen og det reelle tidspunkt for afleveringen.

Det betyder at hvis du afleverer materialer for sent, og de er lånt på forskellige datoer, tilskrives der flere gebyrer selvom du har fornyet materialerne til samme afleveringsdato.

På din udlånskvittering og din lånerstatus kan du altid se datoen for hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Den skal forstås som den sidste dag du kan aflevere materialerne uden gebyr.

Vær altså opmærksom på at dine lån kan udløse flere gebyrer hvis :

  • Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
  • Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
  • Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

GEBYRTAKSTER GÆLDENDE FOR FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE

  Barn Voksen

1-7 dage      

10,00 kr

  20,00 kr

8-14 dage

  30,00 kr

  40,00 kr

15-35 dage

  50,00 kr

  80,00 kr

over 36 dage - regningsgebyr  

120,00 kr

  200,00 kr

Gebyrer gælder for lån efter 1.1.2011. Bemærk: Der skelnes mellem børn (op til 16 år) og voksne

ERSTATNINGER
Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris, henholdsvis reparationspris, inklusiv moms. Udover erstatningsbeløbet skal der ved fremsendelse af regning betales 200 kr. (voksen) eller 120 kr. (barn) i regningsgebyr.

Hvis den reelle indkøbspris ikke kan beregnes, benyttes bibliotekets standardtakster:
Tidsskrifter: 50 kr.
Bog: 250 kr.
Tegneserier: 75 kr.
CD: 150 kr.
Lydbøger - enkelt erstatsningscd: 125 kr.

For følgende materialetyper er der fastsat maksimale priser:
Video/DVD, CD-rom/DVD-rom og pc/konsolspil: 350 kr.
Bog/cd, sprogkurser og lydbøger: 500 kr.

Der gælder særlige regler for materialer, der er hjemlånt fra  biblioteker udenfor Favrskov Kommune (fjernlån).

Beskadiget eller bortkommet omslag/bilag erstattes med 40 kr. Hvis bilaget skønnes at være vigtigt for brugen, eller hvis materialet er under 1 år gammelt, skal hele materialet erstattes (se priser herover).

BETALING VIA NETTET
Når du er logget ind med cpr.nr/lånernr. samt pinkode kan du under "Min konto > Lån, reserveringer og mellemværende" betale gebyrer/regninger med Dankort.

Vælg det eller de mellemværende(r) du vil betale og klik "Betal valgte" - alternativt "Betal alle". Når du har bekræftet at du vil fortsætte betalingen, bliver du sendt videre til DIBS hvor betalingen gennemføres på en sikker side. Du får en kvittering via e-mail. Hvis du ikke har en e-mail-adresse, kan du udskrive en kvittering her fra siden. Bemærk at en betaling der først er gennemført, ikke kan fortrydes.

OPKRÆVNING
14 dage efter udsendelse af regning (altså 50 dage efter sidste afleveringsdato), overgår ubetalte regninger til kommunens opkrævningsafdeling. Bemærk at dette medfører yderligere gebyr.