Læsekredse

Bliv oprettet som læsekreds hos Favrskov Bibliotekerne

 

 

En læsekreds/læseklub er en gruppe mennesker, der læser den samme bog og bagefter diskuterer den. Det er en rigtig god måde at dele læseoplevelsen på, og derfor tilbyder Favrskov Bibliotekerne at skaffe bøger til lokale læsekredse. Nye og eksisterende læsekredse er altid velkomne til at henvende sig for råd og vejledning hos bibliotekets personale. Vi hjælper også med at oprette nye læsekredse. Hvis du gerne vil deltage i en læsekreds, så henvend dig på dit lokale bibliotek.

Lånerkort og låneregler
Læsekredse kan låne kasser med 10 eksemplarer af en titel eller få reserveret en titel hjem. Læsekredsene får et egentligt læsekreds-lånerkort. Læsekredsen må kalde sig, hvad den har lyst til, men biblioteket har brug for navn og adresse på en kontaktperson. Kontaktpersonen er ikke økonomisk ansvarlig, og læsekredsen kan ændre kontaktperson når som helst.

Læsekredsene skal ikke betale bøder og får mulighed for at beholde bøgerne i halvanden måned (biblioteket vil dog gerne have bøgerne retur hurtigst muligt, når de er læst). Læsekredsene bedes til gengæld hente og aflevere bøgerne samlet. Det må gerne være en anden end kontaktpersonen, der henter bøgerne. Det er op til den enkelte læsekreds at holde styr på, hvem der hæfter for den enkelte titel (noter f.eks. navn og stregkodenummer). Der sendes en påmindelse 14 dage efter lånetidens overskridelse.

Om læsekredskasserne
Favrskov Bibliotekerne indkøber bøger specielt til læsekredsene. I hver bogkasse vil der være et sæt kopier med anmeldelser og forfatterportrætter samt interviews med forfatteren.

Se hvilke læsekredskasser i kan låne

Booking af læsekredskasser  
Du kan finde kasserne ved at søge på Læsekredskasse i søgefeltet øverst på siden.
Bestilling af læsekredskasser skal ske via login med læsekredsens lånernummer og pinkode her på Favrskov Bibliotekernes hjemmeside

Titler der ikke findes som læsekredskasse
Det er også muligt at bestille andre titler end dem, der findes som læsekredskasse. Bemærk, at hvis det drejer sig om en ny eller meget populær titel, er det måske ikke muligt at skaffe den i tilstrækkelig mange eksemplarer. Der går typisk længere tid, før bøgerne kan afhentes, da vi ofte er nødt til at bestille nogle af eksemplarerne hjem fra andre biblioteker. Vi opfordrer derfor til, at man er ude i god tid.

Litteratursiden.dk
Litteratursiden.dk er en guldgrube af baggrundsmateriale og anmeldelser af bøger: Besøg litteratursiden her